skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Actueel De kracht van samen!

De kracht van samen!

Dat was het thema van een tweedaags seminar op Curacao, georganiseerd door de vier FIU’s in het Koninkrijk. Samen een sterke vuist vormen tegen witwassen en ondermijning, dat was het voornaamste doel van dit seminar.

Maar om die vuist te kunnen maken, moeten we bereid zijn elkaar onderling te helpen en samen op te trekken.  Of zoals één van de aanwezigen in de zaal het formuleerde: ‘Ook al zit je informatie in een kaartenbakje, laten we gewoon beginnen met samenwerken.’ 

Behalve de vier FIU’s in het Koninkrijk waren er zo’n 100 medewerkers van dertig lokale partners zoals politiekorpsen, veiligheidsdiensten, bestuur, het openbaar ministerie en toezichthouders, die zich allemaal op hun eigen manier bezighouden met het bestrijden van witwassen en andere vormen van ondermijning.  

Lemniscaat

Niet voor niets hing groot aan de muur de afbeelding van een lemniscaat. Dat symboliseert de continue informatie-uitwisseling en feedbackloop tussen private en publieke partijen in de keten, waarbij de FIU’s vanuit hun bufferfunctie fungeren als een spin in het web. Alle deelnemers konden hun concrete wensen voor samenwerking opschrijven en op het lemniscaat plakken. De uitkomst van deze gezamenlijke wensenlijst, de waardevolle bijdragen van alle sprekers en de input uit de inhoudelijke brainstormsessies worden samengevoegd in een verslag, dat de basis is voor verdere samenwerking tussen de ketenpartners in het Koninkrijk. 

Take-aways

Na een vol programma met veel sprekers en (panel)discussies waren dit voor ons als FIU-Nederland de belangrijkste take-aways:

> Er is behoefte aan kennisdeling, we onderzoeken de mogelijkheden voor een virtual community

> Informatie uitwisselen is cruciaal, met een webinar over de match3 technologie van FCInet gaan we breder gebruik verkennen

> Het wiel opnieuw uitvinden in niet efficiënt, we bouwen verder op bestaande samenwerkingsverbanden zoals  het FEC (en het RIEC?)

> Criminelen raken waar het het meeste pijn doet, we gaan meer gezamenlijk optrekken in een bestuurlijke aanpak

Strafrecht is niet het einddoel, 

> Het is belangrijk om het bewustzijn in de gehele keten vergroten, dus ook bij de private partijen, onze dienstverleners. Hierbij is vertrouwen belangrijk en daarvoor moeten we elkaar leren kennen om elkaar te kunnen vinden. 

Klein beginnen en vooral gewoon gaan doen, dat was wel de voornaamste conclusie volgens alle aanwezigen. Zodat de vuist alsmaar groter wordt. 

Ook interessant

nieuws