skip to main content
PA NL EN
Home

De Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) analyseert ongebruikelijke transacties die een mogelijke link hebben met witwassen, onderliggende delicten of terrorismefinanciering om zo bij te dragen aan de integriteit van het financiële stelsel.

Actueel

Meer actueel

Praktijkvoorbeelden

 • Niet te duiden geldstromen

  10/27/23

  Een alerte poortwachter spotte een aantal transacties tussen niet gerelateerde bedrijfssectoren. De geldstromen vonden plaats tussen entiteiten die geen economisch verkeer met elkaar leken te hebben en hadden een zeer ongewone frequentie en omvang.

 • Ondermijning aangepakt; de effecten van samenwerking

  10/27/23

  ‘Ik blijf net zo lang muteren totdat iemand er iets mee doet’ zei wijkagent Wim Rietveldt. Samen met de nieuwe gegevens van de FIU-Nederland, had officier Roy Nanhkoesingh een sterke zaak in handen.

 • Beleggingsfraude voor zelfverrijking

  9/21/23

  Geslepen moet hij wel zijn. Anders lukt het je niet om in korte tijd van potentiële beleggers minstens 4 miljoen euro los te krijgen voor zogenaamde investeringen in tech-aandelen.

Meer voorbeelden