skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Wat is terrorismefinanciering?

Wat is terrorismefinanciering?

Financiering van terrorisme is een verzamelnaam voor verschillende handelingen, die uiteindelijk tot doel hebben om terroristische activiteiten in materiƫle zin mogelijk te maken.

In het artikel 84a Wetboek van Strafrecht BES wordt aangegeven welke misdrijven kunnen worden aangemerkt als een terroristisch misdrijf, indien zij zijn begaan met een terroristisch oogmerk. Wat dit oogmerk is, wordt beschreven in artikel 84b Wetboek van Strafrecht BES. De financiering van terrorisme is daarnaast afzonderlijk strafbaar gesteld in artikel 435e Wetboek van Strafrecht BES. Terrorisme wordt door de FIU-Nederland omschreven als:

'Het nastreven van doelen dan wel het verrichten van handelingen ertoe strekkende om de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan te jagen, dan wel een overheid of internationale organisatie wederrechtelijk te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, dan wel de fundamentele politieke, constitutionele, economische of sociale structuren van een land of een internationale organisatie ernstig te ontwrichten of te vernietigen. Doorgaans vindt dit plaats door (dreiging met) tegen mensenlevens gericht geweld.'

Anders dan bij het fenomeen witwassen wordt bij financiering van terrorisme niet zo zeer de herkomst van het geld geproblematiseerd, maar het doel waarvoor het geld wordt gebruikt en door wie het wordt gebruikt.