skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Criminelen en terroristen bedenken steeds nieuwe manieren om hun illegale activiteiten te financieren en/of wit te wassen. Door globalisering en nieuwe technologieën kunnen zij hun geld eenvoudiger over de wereld verplaatsen en internationale constructies opzetten. Om witwassen en de financiering van terrorisme effectief te bestrijden, is internationale samenwerking onmisbaar.

De FIU-Nederland investeert in het onderhouden en verdiepen van de internationale samenwerking met partners. Zo wisselen we (operationele) informatie, kennis en ervaring uit met FIU’s over de hele wereld en zijn we actief in verschillende internationale samenwerkingsverbanden, zoals de Egmont Group en de Financial Action Task Force on money laundering (FATF).

Egmont Group: wereldwijd netwerk van FIU’s

De FIU-Nederland is net als 166 andere FIU’s lid van de Egmont Group of FIU’s. De Egmont Group ondersteunt FIU’s over de hele wereld en richt zich op het faciliteren en verbeteren van de uitwisseling van informatie, kennis en samenwerking tussen alle aangesloten FIU’s. Om deze informatie-uitwisseling te bevorderen en veilig te laten plaatsvinden, heeft de Egmont Group een eigen platform ontwikkeld.

Meer informatie vindt u op de website van de Egmont Group.

FATF: Financial Action Task Force on money laundering

In 1989 is op de G7-Top in Parijs de Financial Action Task Force on money laundering (FATF) opgericht. De FATF richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en sinds 2001 ook op de bestrijding van terrorismefinanciering. Als FATF-lid moet Nederland zich houden aan de 40 aanbevelingen van de FATF. Die aanbevelingen gaan bijvoorbeeld over preventieve maatregelen die organisaties en beroepsgroepen met meldingsplicht moeten nemen om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Maar ook over de verbetering van nationale rechtsstelsels en internationale samenwerking.

De FATF ziet tevens toe op de juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. Aan de hand van de FATF-aanbevelingen worden leden regelmatig beoordeeld en geëvalueerd. In 2022 in de meest recente FATF-evaluatie van Nederland geweest. Hier vindt u de publicatie vanuit de Nederlandse overheid en hier het officiële FATF-rapport. 

RIEC Caribisch Nederland

Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Caribisch Nederland (RIEC CN) is een samenwerkingsverband van veiligheidspartners om meer zicht te krijgen op de verschijningsvormen van georganiseerde en ondermijnende criminaliteit in Caribisch Nederland.

Het is een structurele samenwerking van een aantal convenantpartners, te weten de openbare lichamen Bonaire, Sint-Eustatius, Saba, Het Openbaar Ministerie BES, KPCN, KMar, Belastingdienst/Douane CN, SZW, IND, de Kustwacht en FIU-Nederland.

Hiermee wordt met het RIEC CN een goede basis gelegd voor een betere en effectievere samenwerking in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Informatie-uitwisseling binnen het Koninkrijk der Nederlanden

De FIU-Nederland werkt in Koninkrijksverband nauw samen met haar counterparts in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en worden kennis en expertise uitgewisseld. Met de door FIU.NET ontwikkelde techniek verbindt de FIU-Nederland op anonieme wijze haar database met die van de meldpunten ongebruikelijke transacties in de overige landen van het Koninkrijk. Op deze manier kunnen financiële sporen die door het Koninkrijk lopen nog vollediger in kaart worden gebracht zonder dat de landen van het Koninkrijk de inhoud hun databases aan elkaar prijsgeven.