skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Wat is witwassen?

Wat is witwassen?

Bij witwassen gaat het om het uitvoeren van transacties die erop gericht zijn crimineel geld een ogenschijnlijk legale herkomst te geven.

Witwassen staat juridisch beschreven in artikel 435 Wwft BES en wordt gezien als een zelfstandige strafbaarstelling, waarbij veroordeling van een gronddelict, zoals drugs- of mensenhandel, niet nodig is. Bij de FIU-Nederland hanteren we de volgende definitie van witwassen:

'Het (doen) verrichten van handelingen, waardoor een voor de wet verzwegen vermogensaanwas ogenschijnlijk een legale oorsprong krijgt. Het doel van witwassen is het versluieren van de herkomst van geld.'

Met andere woorden: illegaal geld een legale herkomst geven.

All-crimes approach

Nederland hanteert een zogenoemde ‘’all-crimes approach’’ ten opzichte van witwassen. Dit betekent dat alle misdrijven die illegaal verkregen geld genereren een gronddelict voor witwassen kunnen zijn en daarmee in aanmerking komen om te worden bestempeld als ongebruikelijke transactie in het licht van de Wwft (BES). Van een betaling gelinkt aan kinderporno tot aan betalingen gelinkt aan subsidiefraude.