skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Actueel Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland

Wat FIU-Nederland doet in Caribisch Nederland

Bij het ontwikkelen van onze vernieuwde website hebben we besloten om die ook in het Papiaments te lanceren. In dit interview legt onze relatiemanager voor Caribisch Nederland uit waarom dit belangrijk is. En hij vertelt wat het inhoudt om relatiemanager te zijn voor de eilanden. ‘We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren.’

Waarom heeft de FIU-Nederland haar website naar het Papiaments vertaald?

‘We hadden al een specifieke website voor Caribisch Nederland, aangezien de FIU-Nederland ook daar het meldpunt is waar men ongebruikelijke transacties moet melden. Maar die website was alleen in het Nederlands en Engels te benaderen. Hoewel Nederlands een wettelijke taal is op de eilanden, wordt op Saba en Sint-Eustatius voornamelijk Engels gesproken en op Bonaire juist Papiaments. Omdat de grootste populatie van Caribisch Nederland op Bonaire woont en daar overwegend Papiaments wordt gesproken, willen we onze website toegankelijker maken voor een breder publiek. Meertaligheid en diversiteit is van onschatbare waarde in Caribisch Nederland. Om die reden hebben we ervoor gezorgd dat onze website toegankelijk is voor al onze stakeholders en inwoners (van Caribisch Nederland), ongeacht hun taal of achtergrond.’

Hoe zijn jullie omgegaan met de vertaling van de website?

‘Voor de vertaling van de website naar het Papiaments hebben we nauw samengewerkt met Rijksdienst Caribisch Nederland (RCN). Via RCN hebben we professionele vertalers kunnen inhuren die vloeiend zijn in zowel het Nederlands als Papiaments om zo een nauwkeurige vertaling te garanderen. We hebben daarbij ook geprobeerd rekening te houden met de lokale nuances op het gebied van woordgebruik in het Papiaments op specifiek Bonaire, maar ook bij het behouden van de juiste toon en stijl en de juiste vertaling van specifieke vakterminologie. Het kan natuurlijk altijd zo zijn dat we hierin iets hebben gemist. We moedigen dan ook feedback van de website-bezoekers aan en zullen deze gebruiken om de website verder te verbeteren en relevante inhoud toe te voegen.’

Jij bent relatiemanager voor Caribisch Nederland. Wat houdt die rol precies in?

‘Als relatiemanager Caribisch Nederland ben ik verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met financiële instellingen en andere stakeholders op Caribisch Nederland. Dit doe ik niet alleen, maar samen met een collega die woont en werkt op Bonaire. Mijn rol omvat voor een belangrijk deel het bevorderen van samenwerking en het verbeteren van informatie-uitwisseling met onze melders en opsporingspartners. Daarnaast doe ik analyses naar ongebruikelijke transacties waarmee ik een bijdrage probeer te leveren aan het voorkomen en/of bestrijden van misdrijven.’

Waarom heb jij voor deze baan gekozen?

‘Omdat ik een sterke overtuiging heb in de missie van FIU-Nederland om financiële criminaliteit te bestrijden. Daarnaast wil ik bijdragen aan de veiligheid en integriteit van het financiële systeem, en deze rol biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid.’

Heb jij affiniteit met Caribisch Nederland en waarom?

‘Ik heb inderdaad een sterke affiniteit met de Caribische regio, wat voortkomt uit mijn persoonlijke achtergrond en professionele ervaring. Mijn roots liggen in het Caribisch gebied, waar ik ben opgegroeid met de rijke cultuur en de diversiteit die de regio te bieden heeft. Ondanks dat ik in Nederland woon en werk, ben ik gedurende vele jaren betrokken bij projecten en samenwerkingsvormen in het Caribisch gebied en meer in het bijzonder Caribisch Nederland. Deze betrokkenheid heeft me inzicht gegeven in de specifieke uitdagingen waarmee Caribisch Nederland wordt geconfronteerd, met name op het gebied van de bestrijding van witwassen en de financiering van terrorisme.’

Hoe (on)bekend is de FIU-Nederland op de eilanden?

‘De bekendheid van FIU-Nederland op Caribisch Nederland is wisselend. De meeste financiële dienstverleners en ketenpartners zijn goed op de hoogte van onze rol en taken, terwijl anderen mogelijk minder bekend zijn met ons werk. We streven er dan ook naar om onze bekendheid in de regio te verbeteren, vandaar dat we hebben besloten om onze website te vertalen naar het Papiaments.’

Met wie werkt de FIU-Nederland samen in Caribisch Nederland?

‘FIU-Nederland werkt samen met diverse partijen in Caribisch Nederland, waaronder de meldingsplichtige dienstverleners, toezichthouders en diverse opsporingspartners. Zo zijn we met het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) een samenwerking gestart waarbij op thema’s informatie wordt uitgewisseld door middel van gebruik van de applicatie FCInet. Deze applicatie stelt ons in staat om doormiddel van de Ma³tch functionaliteit gepseudonimiseerde informatie met elkaar te delen. Daarnaast werken we nauw samen met de FIU’s van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten. Naast het uitwisselen van informatie, kennis en expertise, organiseren we bijvoorbeeld ook seminars. Afgelopen september hebben we gezamenlijk een seminar georganiseerd waarbij niet alleen de vier FIU’s aanwezig waren, maar ook meer dan 100 medewerkers van dertig lokale samenwerkingspartners, zoals de politiekorpsen, veiligheidsdiensten, het bestuur, het openbaar ministerie en toezichthouders uit de vier landen binnen het Koninkrijk. Het doel van het seminar was om de samenwerking te versterken, zodat we gezamenlijk krachtig kunnen optreden tegen witwassen en ondermijning.’

Ook interessant

nieuws