skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Toezichthouders Wwft BES

Toezichthouders Wwft BES

Het Ministerie van Financiën heeft voor het toezicht op het juist naleven van de meldingsplicht een aantal toezichthouders aangewezen. Een belangrijk onderdeel van het toezicht is het nagaan of de dienstverleners beschikken over een adequate administratieve organisatie en interne controle. De organisatie van een dienstverlener moet dusdanig op peil zijn dat zij in staat is om cliëntenonderzoek te verrichten en dat medewerkers in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en te melden aan de FIU-Nederland. Daarnaast zien de toezichthouders erop toe dat de dienstverleners ook daadwerkelijk tot de uitvoering van het cliëntenonderzoek overgaan en wanneer nodig melding doen van ongebruikelijke transacties.