skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Actueel Nieuwe opzet FIU-berichten

Nieuwe opzet FIU-berichten

Vanaf 1 januari 2024 is de FIU-Nederland afgestapt van haar traditionele nieuwsbrief richting de meldingsplichtige instellingen.

We merkten dat onze communicatie in deze brieven diverser is geworden en dat de term ‘’nieuwsbrief’’ de lading niet langer dekt. Ook merkten we dat er soms wat onduidelijkheid was over hoe een nieuwsbrief moest worden geïnterpreteerd. Daarom werken we voortaan met drie categorieën FIU-berichten richting melders:

FIU-Alert
Een FIU-alert bevat red flags en indicatoren die uit onze analyses naar voren komen en zijn onderbouwd door inlichtingen-, veiligheids-, opsporingsdiensten of andere betrouwbare bronnen. Het zijn daarmee handvatten die het werk van de poortwachter direct ondersteunen en waarmee u uw risicomanagement kunt verbeteren. Daarnaast worden ze gedeeld met de Wwft-toezichthouders ten behoeve van hun toezichtstaak en met de inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten ter informatie.  

FIU-Instructie
Een FIU-instructie bevat informatie over de manier waarop er gemeld dient te worden. Bijvoorbeeld het feit dat een melding gedaan op basis van de subjectieve indicator altijd een omschrijving moet bevatten. Deze instructies zijn gericht op het vergroten van de eenduidigheid en datakwaliteit van de meldingen, waardoor we als keten nog meer waarde uit financial intelligence kunnen halen.

FIU-Kennis Update
Uitingen in de categorie FIU-kennis Update bevatten inzichten die voortkomen uit onze eigen analyses en/of samenwerkingsverbanden, maar die nog niet onderbouwd zijn door bijvoorbeeld een opsporingsdienst. Het zijn hypotheses waarvan wij vinden dat het van belang is om ze alvast te delen met de poortwachters. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe fenomenen die aan het licht zijn gekomen na grondige analyses, eventueel binnen een specifieke samenwerking of gericht project. Het kan soms lang duren voordat dergelijke fenomenen bewezen zijn via de strafrechtelijke weg. Daarom zullen wij in sommige gevallen, in overleg met onze partners en als de omstandigheden het toestaan, ervoor kiezen om deze hypotheses alvast te delen. Om zo, als keten zo snel en effectief mogelijk bij te dragen aan de integriteit van het financiële stelsel.  De FIU-Kennis Update wordt ter informatie gedeeld met de Wwft-toezichthouders en de inlichtingen-, veiligheids-, en opsporingsdiensten. 
Binnen de FIU-Kennis Update is er tot slot een specifieke variant: de FIU-Kennis Kwartaalupdate. Daarin delen we een selectie van de nationale en internationale rapporten die het afgelopen kwartaal zijn gepubliceerd en die van belang zijn voor het werk binnen het Wwft-domein. Dit betreft bijvoorbeeld openbare documenten vanuit de Egmont Group of de Financial Action Task Force. Deze zullen ook allemaal terug te vinden zijn in onze groeiende kennisdatabank. Op deze manier proberen we tegemoet te komen aan de wens om deze informatie zoveel mogelijk op één plek samen te brengen.

Volg ook onze LinkedIn-pagina voor de laatste ontwikkelingen, achtergrondverhalen en nieuws.

Ook interessant

nieuws