Nieuws

Op 13 oktober 2021 organiseren de vier toezichthouders op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) – DNB, AFM, Bureau Toezicht Wwft e

Vanaf vandaag is hier de Engelse versie van het FIU

De Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) verricht onderzoek naar ontwikkelingen en trends op het gebied van witwassen, financiering van terrorisme en onderliggende misdrij

Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence Unit Nederland (FIU-Nederland) aangeboden aan de Leden van de Tweede Kamer.

De afgelopen jaren zag de FIU-Nederland het aantal aan virtuele valuta gerelateerde meldingen van ongebruikelijke transacties in Nederland oplopen, waarbij het aantal daarmee verband houden

Sinds vrijdag 19 juli is de online consultatie gestart van de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES).

Indicatoren die helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie

Belangrijke informatie
Met analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en de advisering ter verbetering van de methoden om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en op te sporen behoren tot de kerntaken van de FIU-Nederland. In dat kader willen we de volgende informatie met u delen.

During the 26th Egmont Group Plenary meeting in The Hague, The Netherlands, the Heads of FIU (HoFIU) endorsed the Egmont Information Exchange Working Group's (IEWG) final report on FIU Tools and Practices for Investigating Laundering of the Proceeds of Corruption and its Public Summary.

In 2017 verklaarde de Financial Intelligence Unit Nederland (de FIU-Nederland) aan de hand van analyse en onderzoek 40.546 transacties met een totale waarde van bijna 6.7 m

Pages