skip to main content
PA NL EN
Caribisch Nederland
Home Veelgestelde vragen Ik ben al geregistreerd als melder, maar val onder meerdere meldergroepen. Kan ik alle meldingen onder één registratie doen?

Ik ben al geregistreerd als melder, maar val onder meerdere meldergroepen. Kan ik alle meldingen onder één registratie doen?

Nee, u dient voor elke ‘hoedanigheid’ apart als meldingsplichtige instelling geregistreerd te worden.

Bent u bijvoorbeeld makelaar in onroerend goed én taxateur dan is het afhankelijk van de situatie in welke hoedanigheid u de melding doet. In dat geval dient u twee registraties bij de FIU-Nederland te hebben: één als makelaar en één als taxateur. Stelt u een ongebruikelijke transactie vast tijdens taxatiewerkzaamheden dan meldt u als taxateur, gebeurt hetzelfde tijdens uw makelaarspraktijken dan meldt u als makelaar.

  • Op basis van de Wwft zijn instellingen verplicht om voorgenomen of uitgevoerde ongebruikelijke transacties te melden. Indien u hierin verzuimt, maakt u zich schuldig aan een overtreding van de Wwft. Wanneer sprake is van het al dan niet opzettelijk niet voldoen aan de meldingsplicht, maakt u zich schuldig aan een economisch delict waaraan consequenties zijn verbonden. Meer informatie over meldverzuim, vindt u op de pagina Meldingsplicht.

  • Op basis van artikel 19 en 20 van de Wwft hebben meldingsplichtige instellingen, wanneer zij te goeder trouw en juist, volledig en tijdig melden een strafrechtelijke vrijwaring en is men civielrechtelijk niet aansprakelijk. U kunt als melder daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor bijvoorbeeld de schade die uw klant oploopt als gevolg van uw melding. Daarnaast kunnen gegevens die u normconform aan ons meldt ook niet tegen u worden gebruikt in een strafrechtelijk onderzoek.

  • Om veiligheidsredenen wordt de inhoud van uw melding na 24 uur uit het Meldportaal verwijderd. Daarna krijgt u een beknopte versie van uw melding te zien.

  1. Vorige
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. 5
  7. Volgende