Regelgeving algemeen

De rol van de FIU-Nederland in het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES). Deze wet en afgeleide regelgeving vormen samen met de jurisprudentie de regels van het werkveld van de FIU-Nederland. 

Binnen dit menu vinden dienstverleners specifieke informatie die voor hen van belang kan zijn