Verkoop van gebakken lucht

De FIU-Nederland ontvangt met enige regelmaat meldingen van aan oplichting te relateren transacties. Financiële instellingen monitoren het binnenkomende en uitgaande transactieverkeer van bankrekeningen. Wanneer er onregelmatigheden worden ontdekt, doet de bank in kwestie nader onderzoek naar het gebruik van de rekening. Zo stelde een bank een onderzoek in naar rekeningen van een bedrijf waarop een dame en een heer uit het oosten van het land gemachtigd waren. 

Op twee verschillende rekeningen werden veelvuldig overboekingen van kleinere bedragen bijgeschreven waarna onmiddellijk contante opnamen volgden. De bank vertrouwde het niet en stelde hun cliënten enkele vragen. De man en vrouw reageerden herhaaldelijk niet op het verzoek en het vreemde transactiebeeld veranderde niet. Hierdoor kon de bank onvoldoende onderzoek doen naar het legitieme gebruik van de rekeningen en ging over tot blokkering van de rekeningen.

De transacties, van in totaal 43.000 euro, werden aan FIU-Nederland gemeld. FIU-Nederland stelde vervolgens direct vast, dat een aantal mensen geld naar de betreffende rekeningen hadden overgemaakt ter betaling van via Marktplaats bestelde goederen. Na betaling had echter geen levering van de bestelde artikelen plaatsgevonden, waarna een aantal van hen aangifte van oplichting had gedaan.

Het begunstigde bedrijf bleek niets voor te stellen en niet in staat te zijn de goederen te leveren. Het geheel bleek uitsluitend opgezet te zijn om geïnteresseerden op te kunnen lichten. De transacties werden verdacht verklaard en ter beschikking gesteld aan de politie. Aan de hand van de transactieinformatie kreeg de politie hierdoor naast de haar bekende aangevers ook indentificatiegegevens van slachtoffers, die wellicht nog niet hadden bemerkt dat zij waren opgelicht.