Verboden pillen en valse merken

Aan de hand van het meenemen van flinke sommen contant geld naar bepaalde landen of het overboeken van geldbedragen naar bedrijven in dat soort landen, is
nogal eens te traceren dat privé personen in Nederland verboden medicijnen, potentieverhogende middelen of valse merkkleding in die landen kopen.
 
Vaak gaat het dan bijvoorbeeld om landen als China, Turkije, Italie of Thailand.
Zo ook in het geval van een in Nederland verblijvende man, van wie al langer het vermoeden bestond dat hij in valse merkartikelen handelde.
 
FIU-Nederland stelde vanwege dat vermoeden een onderzoek in de database in. En inderdaad. Zowel de man als zijn echtgenote hadden meerdere transacties op hun naam. In totaal waren er  21 transacties waarbij 50.000 euro was gemoeid op hen beiden terug te brengen.
 
De meeste meldingen betroffen overmakingen naar China, maar ze waren ook al tot twee maal toe bij uitreis op Schiphol bij grenscontroles opgevallen.
 
Bij die controles werd in beide gevallen ruim 10.000 euro cash in hun bezit aangetroffen toen zij op een vlucht naar een land met een rijke traditie van de handel in valse merkartikelen wilden stappen.
 
De transactieinformatie werd verdacht verklaard en ter beschikking van de aangewezen opsporingsinstanties gesteld.
 
FIU-Nederland is alert op transacties die mogelijk met de handel in niet goedgekeurde medicijnen en andere middelen te maken hebben. De verkoop van dit soort
medicijnen is een bedreiging voor de volksgezondheid en beschadigd het onvoorwaardelijke vertrouwen dat een gebruiker in medicijnen moet kunnen hebben.