Veel geld, weinig inkomen

Het was geen dagelijks terugkerend patroon, maar toch vielen de money transfers uiteindelijk op. In een periode van twee jaar maakte de man zo'n twintig keer gebruik van money transfer aanbieders. Voor een totaal van ruim vijftigduizend euro verzond hij naar enkele begunstigden, woonachtig in een land aan de Middellandse zee.

Nadere analyse leerde, dat hij in deze periode ook twee maal het vliegtuig naar datzelfde land had genomen met respectievelijk tienduizend en dertienduizend euro in zijn bezit.

Onderzoek naar zijn legitieme inkomen leverde vervolgens informatie op dat hij op bijstandsniveau moest rondkomen en dat er van eigen vermogen al helemaal geen sprake was. Het vermoeden rees daardoor dat de man voor anderen transacties uitvoerde, om zodoende de identiteit van de werkelijk betrokkenen af te schermen.

Voor FIU-Nederland voldoende reden om de transacties verdacht te verklaren en deze ter beschikking van de opsporing te stellen.