Van onzekere herkomst

Bij een makelaarskantoor meldde zich een geïnteresseerde voor een tweetal panden. Een jonge vrouw leek haar oog op de twee panden ter waarde van totaal 500.000 euro te hebben laten vallen. Toen de makelaar vroeg hoe zij de aankoop wilde financieren, gaf zij aan dat zij een geldschieter uit de Verenigde Staten in de arm had genomen. Deze man was naar haar zeggen een goede kennis van haar, die bereid was in het onroerend goed te investeren. Dit was uiteraard voor de makelaar een te smalle basis om direct tot verdere verkoopstappen over te gaan en verzocht de aspirant koper een verklaring van een notaris of advocaat te overleggen met daarin een bevestiging dat er vermogen was én of betreffend vermogen op een legale herkomst verifieerbaar was.

De vrouw, een 21-jarige studente, gaf aan dat zij dit zou gaan verzorgen en vertrok. Hierna heeft zij nog enkele malen contact gezocht met het makelaarskantoor, maar kon telkens niet voldoen aan de gevraagde verklaring. Uiteindelijk zag zij af van de koop. Het makelaarskantoor vond het dermate ongebruikelijk, dat zij de voorgenomen aankoop meldde aan de FIU-Nederland. Nader onderzoek van de FIU-Nederland wees uit dat de vrouw onderdeel van een relatienetwerk was. Naast de vrouw kwamen nog zes andere relaties van haar in de databank van de FIU-Nederland naar voren. Naast de gemeldde voorgenomen onroerend goed transactie, konden twintig transacties aan de groep gelinkt worden. Hierin was onder meer voor meer dan 100.000 euro aan money transfers naar Turkije en Italië verzonden, waren contante Amerikaanse dollars omgewisseld en in was één geval werden kleine coupures euro naar grote gewisseld. Bovendien hadden ook enkele leden van de groep een strafblad. Reden genoeg om de transacties verdacht te verklaren en ze aan de opsporingsdiensten ter beschikking te stellen. Door vasthoudend door te vragen voorkwam de betreffende makelaar, dat zijn dienstverlening wellicht misbruikt zou worden voor een witwasconstructie met gefingeerde leningen waarbij de studente als koper de identiteit van de feitelijke eigenaren af zou schermen.