Van het één komt het ander

De FIU-Nederland voert regelmatig gerichte analyses uit in samenwerking met een of meerdere buitenlandse FIU’s. In het geval van een dergelijke samenwerking, bestaat er het vermoeden dat de samenwerking kan leiden tot concrete operationele resultaten. Andere reden is, dat de samenwerking mogelijk leidt tot beter inzicht in de wijze waarop transactie-informatie kan worden geduid.

Tijdens een dergelijke samenwerking met een Scandinavisch land werd een enkelvoudige money transfer onderzocht. Een Nederlander stuurde geld door middel van een money transfer naar een Scandinaviër, die zich op dat moment op een eiland in het Caribisch gebied bevond.

Na de FIU van het woonland van de Scandinaviër geraadpleegd te hebben, bleek het om een man te gaan die al over een behoorlijk strafblad beschikte. Daarnaast kwam het bericht van de buitenlandse FIU dat de man in de Cariben bezig was met het repareren of misschien wel prepareren van een schip.  

Overigens was de criminele staat van dienst al voldoende voor de FIU-Nederland om de transactie verdacht te verklaren en deze via de betreffende FIU ter beschikking te stellen aan de opsporingsautoriteiten in dat land.

Een rechercheonderzoek werd gestart, maar leek na verloop van tijd op niets uit te lopen.

Uiteindelijk, liep het toch anders. Het onderzoek kwam in een stroomversnelling en onder de ogen van de politie vond er een overdracht van een partij wiet en amfetamine plaats.

De betreffende Scandinaviër, samen met enkele landgenoten, ontmoette op een afgesproken plek een groep Nederlanders waarna de laatsten de verdovende middelen afleverden.

De transactie-informatie leidde in dit geval tot het opstarten van een opsporingsonderzoek, dat met aanhoudingen van alle verdachten en de inbeslagname van drugs succesvol kon worden afgesloten.