Skimmers

Eind 2012 kreeg de Friese recherche enkele Roemenen, die zich bezig hielden met het zogenaamde skimmen, in het vizier. De Roemenen manipuleerden geldautomaten om op die manier zowel gegevens van de gebruikte bankpassen als de pincodes te weten te komen. Vervolgens werden die gegevens op valse bankpassen overgezet en werd er via pinautomaten geld opgenomen.

Nadat enkelen van hen waren aangehouden, analyseerde een onderzoeker van FIU-Nederland de database op transacties die mogelijk te relateren waren aan de verdachten. Dit leidde tot het inzichtelijk maken van vierentachtig moneytransfers naar Europese steden, hoofdzakelijk in Roemenië. Met de transacties, die in een tijdsbestek van bijna twee jaar vanuit Nederland plaats hadden gevonden, was een bedrag van ruim 117.000 euro gemoeid. Het transactiebeeld maakte een netwerk van vijftien personen van Roemeense afkomst inzichtelijk. De bevindingen werden ter beschikking van het onderzoeksteam gesteld en leidden tot nieuwe inzichten voor het verdere onderzoek. De gemelde transacties werden als sturingsinformatie gebruikt. Daarnaast droeg de informatie ook bij aan de inschatting van het wederrechtelijk verkregen voordeel van de fraudeurs

De twee hoofdverdachten verschenen vorige maand voor de rechtbank en werden ieder tot 20 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf veroordeeld.