Seminar Wwft BES

Op 13 oktober 2021 organiseren de vier toezichthouders op de naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) – DNB, AFM, Bureau Toezicht Wwft en de deken van de Orde van Advocaten van Den Haag – samen met FIU-Nederland een seminar op Bonaire over de Wwft BES.

Wwft BES

Op 1 juli 2021 is de herziene Wwft BES in werking getreden. Met de inwerkingtreding van de herziene Wwft BES zijn uw verplichtingen gewijzigd en aangescherpt. Dit betreft meerdere aspecten – bijvoorbeeld op het gebied van risicoanalyse, aansturing, compliance, cliëntenonderzoek en het melden van ongebruikelijke transacties. Op het seminar wordt uitgebreid ingegaan op deze wijzigingen en wat dit voor uw instelling betekent. Tijdens deze dag behandelen we onder meer de herziening van de Wwft BES, enkele praktijkvoorbeelden, de onlangs gepubliceerde NRA BES en de omgang met persoonsgegevens.

Aanmelden

Hebt u geen uitnodiging ontvangen, maar wilt u het seminar wel graag bijwonen? Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Deelnemen aan het seminar kan zowel fysiek als digitaal door een e-mail te sturen naar: frontoffice.financial-intelligence.landelijke-eenheid@politie.nl onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam, zakelijke e-mailadres en of u fysiek of digitaal wenst deel te nemen. Elke onderneming die te maken heeft met de Wwft BES, is welkom bij deze bijeenkomst.

Vanwege de geldende coronamaatregelen is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar voor fysieke deelname. Desondanks willen we alle geïnteresseerden de gelegenheid bieden om fysiek deel te nemen. In het geval dat er meer aanmeldingen zijn dan beschikbare plekken, wordt het aantal personen voor fysieke deelname beperkt tot maximaal 1 per dienstverlener. Geïnteresseerden die niet aan de fysieke bijeenkomst (kunnen) deelnemen kunnen zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst en ontvangen een link voor deelname aan het seminar. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden kan tot uiterlijk 4 oktober 2021.