Grensoverschrijdende geldtransporten

In hoofdstuk 4 van de Wwft BES zijn regels opgenomen met betrekking tot grensoverschrijdende geldtransporten. Het Europees Nederlandse Wwft kent een dergelijke bepaling niet, aangezien grensoverschrijdende geldtransporten daar op Europees niveau, middels verordeningen is geregeld.

Op grond van artikel 4.2 zijn personen die de openbare lichamen binnenkomen of verlaten en liquide middelen met een gezamenlijke waarde van USD 10.000 of meer met zich meevoeren, moeten die liquide middelen aangeven bij de douaneambtenaren en hen deze voor controle ter beschikking stellen. Dit geldt ook indien het gaat om binnenkomende of uitgaande personen, die aantoonbaar samen reizen en gezamenlijk liquide middelen ter waarde van USD 10.000 of meer met zich meevoeren, waarbij de bij of krachtens deze wet gestelde verplichtingen op alle bedoelde personen afzonderlijk rusten.

Daarnaast dienen personen die de openbare lichamen binnenkomen of verlaten en liquide middelen onder de waarde van USD 10.000 met zich mee voeren, waarvoor aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten, op verzoek van douaneambtenaren een kennisgeving te doen en hen deze de liquide middelen desgevraagd voor controle ter beschikking te stellen.

Wanneer onbegeleide liquide middelen met een gezamenlijke waarde van USD 10.000 of meer het openbare lichaam binnenkomen of verlaten, dient de afzender, of de ontvanger, of zijn vertegenwoordiger, op verzoek van douaneambtenaren een kennisgeving te doen en hen deze liquide middelen of goederen desgevraagd voor controle ter beschikking te stellen.

Wanneer onbegeleide liquide middelen onder de in het eerste lid genoemde waarde het openbare lichaam binnenkomen of verlaten zonder begeleiding van een persoon en waarvoor er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten dan dient de afzender, of de ontvanger, of zijn vertegenwoordiger, op verzoek van douaneambtenaren een kennisgeving te doen en hen deze de liquide middelen of goederen desgevraagd voor controle ter beschikking stellen.

Voor Grensoverschrijdende geldtransporten zijn de volgende indicatoren van toepassing: Liquide middelen

X Liquide middelen01 Personen die de openbare lichamen binnenkomen of verlaten en liquide middelen met een gezamenlijke waarde van USD 10.000 of meer met zich meevoeren.

X Liquide middelen02 Personen die de openbare lichamen binnenkomen of verlaten en liquide middelen onder de USD 10.000 met zich meevoeren, waarvoor aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten.

X Liquide middelen03 Onbegeleide liquide middelen met een gezamenlijke waarde van USD 10.000 of meer die de openbare lichamen binnenkomen of verlaten.

X Liquide middelen04 Onbegeleide liquide middelen onder de USD 10.000 die de openbare lichamen binnenkomen of verlaten en waarvoor er aanwijzingen zijn dat de liquide middelen verband houden met criminele activiteiten.