Grensoverschrijdende geldtransporten

In hoofdstuk 4 van de Wwft BES zijn regels opgenomen met betrekking tot grensoverschrijdende geldtransporten. Voor 1 juli 2012 was dit geregeld in een afzonderlijke wet, namelijk de Wet grensoverschrijdende geldtransporten BES. De bepalingen in de Wwft BES wijken inhoudelijk niet af van deze wet. Het Europese deel van Nederland kent een dergelijke wet niet, aangezien grensoverschrijdende geldtransporten daar geregeld zijn bij Europese verordening.

Op grond van artikel 4.1 zijn personen die een openbaar lichaam binnenkomen of uitgaan, verplicht om geld ter waarde van USD 10 000 of meer, dat zij met zich meevoeren, aan te melden bij de douaneambtenaren. Dit geldt ook indien het gaat om binnenkomende of uitgaande personen, die aantoonbaar samen reizen en gezamenlijk geld ter waarde van USD 10 000 of meer met zich meevoeren. De FIU-Nederland beheert de gegevens die op grond van deze aangiften worden verkregen. De Douane meldt ook alle inbeslagnemingen van geld aan de FIU-Nederland. Dit verschaft de FIU-Nederland een beeld van de contante geldstromen in en uit de openbare lichamen.