Rapport Egmont Group – Witwassen van de opbrengsten van corruptie

Indicatoren die helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie

Belangrijke informatie
Met analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de Financial Intelligence Unit – Nederland (FIU-Nederland) transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Het verrichten van onderzoek naar ontwikkelingen op het gebied van witwassen en financieren van terrorisme en de advisering ter verbetering van de methoden om witwassen en financiering van terrorisme te voorkomen en op te sporen behoren tot de kerntaken van de FIU-Nederland. In dat kader willen we de volgende informatie met u delen.

Samenwerken binnen de Egmont Group
FIU-Nederland maakt deel uit van de Egmont Group, een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale informatie-uitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Group kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Momenteel zijn wereldwijd 164 FIU’s aangesloten bij de Egmont Group.

Bestrijden van het witwassen van de opbrengsten van corruptie
De Egmont Group heeft in november 2018 een lijst met indicatoren vastgesteld die, wanneer ze worden beschouwd in het kader van een transactie, kunnen helpen bij het identificeren van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie.
De Egmont Group heeft het afgelopen jaar gewerkt aan een rapport om naast FIU’s ook meldingsplichtige instellingen te versterken in het identificeren van signalen van corruptie en het witwassen van de opbrengsten van corruptie en deze vervolgens te melden.
De indicatorenlijst is mede dankzij de input van bij de Egmont Group aangesloten FIU’s en internationale partner organisaties van de Egmont Group verder aangevuld en verbeterd. Dit heeft geleid tot een lijst van 72 indicatoren. Deze lijst maakt een integraal onderdeel uit van het rapport.

Melden van ongebruikelijke transacties
De indicatoren kunnen leiden tot een vermoeden van witwassen van de opbrengsten van corruptie of andere misdrijven. Ze kunnen afzonderlijk, in combinatie met elkaar, met andere indicatoren of andere bestaande informatie worden gebruikt. Belangrijk om bij het melden van een ongebruikelijke transactie een duidelijke en volledige omschrijving van de casus mee te geven en om te motiveren waarom deze melding als ongebruikelijk wordt verondersteld.

Bijlage: Rapport inclusief Indicatorenlijst

Website Egmont Group