Publicatie jaaroverzicht 2018

Het jaaroverzicht 2018 van FIU-Nederland is 23 juli 2019 door de Minister van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer aangeboden. In 2018 werden meerdere records gebroken. Aan de hand van analyse en onderzoek werden 57.950 transacties met een totale waarde van 9.5 miljard euro verdacht verklaard. Dit bedrag is verreweg het hoogste bedrag sinds de oprichting van de FIU en haar voorganger in 1994 en substantieel hoger dan het recordbedrag dat in 2017 genoteerd werd.

In 2018 ontving de FIU-Nederland ruim 750.000 meldingen van ongebruikelijke transacties. Een aanzienlijk deel van die meldingen is het gevolg van een aanpassing in de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financiering van Terrorisme (Wwft), betreffende  de verplichting tot het melden van transacties van of naar een (rechts)persoon die woonachtig of gevestigd is in een door de EC aangewezen hoog risico land. Echter, ook zonder deze specifieke meldingen kwam het totaal aantal meldingen boven dat van 2017, namelijk 394.743 transacties.

De in de wet aangewezen instellingen, zoals banken, handelaren, casino’s, makelaars, vrije beroepsbeoefenaren en trustkantoren, dienen transacties bij de FIU-Nederland te melden waarbij het vermoeden bestaat dat deze een verband hebben met witwassen of de financiering van terrorisme. De FIU-Nederland analyseert en onderzoekt deze meldingen en verklaart deze verdacht als daar een aanleiding toe is. Er zijn in 2018 in totaal 8514 dossiers met verdachte transacties overgedragen aan de opsporings-, inlichtingen-, en veiligheidsdiensten. Deze dossiers werden verdacht verklaard op vermoedens van witwassen, terrorisme financiering of ernstige vormen van criminaliteit.

Naast het reguliere analyse- en onderzoekswerk heeft de FIU-Nederland het afgelopen jaar met diverse instanties samengewerkt om zo effectief mogelijk haar intelligence in te kunnen zetten. De samenwerking vond vanzelfsprekend niet alleen op nationaal niveau, maar ook op internationaal niveau plaats. Een groot deel van de gemelde transacties is van grensoverschrijdende aard.

De FIU-Nederland is lid van de Egmont Groep, een wereldwijd samenwerkingsverband, dat in 2019 het aantal van 164 FIU’s bereikte en de basis vormt voor de internationale uitwisseling van financial intelligence. Het Hoofd van de FIU-Nederland, Hennie Verbeek-Kusters, is sinds juli 2017 voor een periode van 2 jaar verkozen als voorzitter van de Egmont Group en heeft in juli 2019 tijdens de plenaire vergadering in Den Haag haar voorzitterschap overgedragen.

Het jaaroverzicht over 2018 kunt u hier vrij downloaden.