Ping, kassa!

U heeft het vandaag in krant en op teletekst kunnen lezen: Politie Noord-Holland deed een inval in een woning in IJmuiden en trof rond de 520.000 euro in contanten aan.

De inval was het resultaat van een rechercheonderzoek naar aanleiding van bevindingen van FIU-Nederland. Het nieuwe onderzoek volgde op een eerder onderzoek naar drugshandel.

Na analyse van transacties die aan hoofdverdachte en zijn directe omgeving te linken waren, werd het dossier aan de recherche Noord-Holland overgedragen. Voor hen aanleiding genoeg om een nieuw onderzoek te starten.

De hoofdverdachte zelf werd vorig jaar voor de handel in verdovende middelen tot een langdurige gevangenisstraf veroordeeld. In het onderzoek voorafgaand aan die zaak werd ook al een grote hoeveelheid contant geld aangetroffen. In het huis van een zoon van de hoofdverdachte ontdekte de recherche toentertijd meer dan 650.000 euro in een sporttas.

De inbeslagname van vandaag bestond hoofdzakelijk uit bankbiljetten van 500 euro, een coupure waarmee je in ieder geval bij de supermarkt geen boodschappen kunt afrekenen. Indien het aangetroffen geld door de rechter verbeurd wordt verklaard, wordt dit in 's lands schatkist gestort. Dat geldt ook voor de opbrengst bij verbeurdverklaring van de bij de actie van vandaag inbeslaggenomen auto's en sieraden.

De meldingen ongebruikelijke transacties waren de basis voor de analyse van FIU-Nederland waarop het rechercheteam haar onderzoek kon starten. Kort gezegd, de meldingen hebben geleid tot het inbeslagnemen van vermogen, dat vermoedelijk afkomstig is van criminele activiteiten.