FIU.NET

Het FIU.NET is een geavanceerd computernetwerk dat gegevensuitwisseling van financiële informatie tussen Europese FIU's mogelijk maakt. Het is een gedecentraliseerd netwerk, wat wil zeggen dat er geen centrale database is in een specifieke lidstaat waar alle uitgewisselde informatie wordt opgeslagen. De nationale FIU's blijven baas over eigen data en het delen ervan gebeurt op zodanige wijze dat Het computernetwerk wordt beheerd en geexploiteerd door het daartoe opgerichte FIU.NET bureau.

De initiatiefnemer voor het opzetten van het netwerk is de FIU-Nederland. De eerste meldpunten die participeerden in deze fase van het FIU.NET waren, naast Nederland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Luxemburg, Spanje en Italië. Inmiddels verbindt het netwerk 26 van de 27 FIU's binnen de Europese Unie. Daarnaast zijn de meldpunten van Aruba en Curaçao aangesloten op het zogenaamde FIU.NET-Koninkrijk.