FATF

De Financial Action Task Force on money laundering (FATF) is een intergouvernementele organisatie opgericht door de G-7 in 1989. De FATF richt zich op de internationale bestrijding van witwassen en sinds 2001 ook op de bestrijding van terrorismefinanciering. Leden van de FATF, waaronder Nederland, zijn gebonden aan 40 aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn meer malen vernieuwd en aangescherpt, laatstelijk in 2012. De aanbevelingen zijn gericht op het nemen van preventieve maatregelen door meldplichtige instellingen, maatregelen ter verbetering van nationale rechtsstelsels en de versterking van internationale samenwerking. De FATF ziet tevens toe op de juiste werking en de effectiviteit van die (wettelijke) regels. Aan de hand van de FATF-aanbevelingen worden leden regelmatig beoordeeld en geëvalueerd. De FIU-Nederland woont vergaderingen van de FATF bij en is daarnaast tevens actief bij FATF-evaluaties.
 

CFATF
Voor het Caribisch gebied is in de jaren negentig de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) opgericht die in dit geografische gebied een soortgelijke rol heeft als de FATF. In de tijd van de Nederlandse Antillen gold deze organisatie voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba als belangrijk internationaal toezichtsorgaan op het gebied van de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Door de opneming per 10 oktober 2010 van deze eilanden in het Nederlandse staatsbestel, zijn zij direct onder het bereik van de FATF komen te vallen. Voor de Caribische landen van het Koninkrijk (Aruba, Curaçao en Sint Maarten) is de CFATF echter een onverminderd belangrijke organisatie.