Egmont Groep

De Egmont Groep is een internationaal samenwerkingsverband gericht op het verbeteren van de internationale gegevensuitwisseling tussen FIU’s. Ten einde dit doel te bereiken, wisselen de leden van de Egmont Groep kennis en ervaring uit over witwasbestrijding en de bestrijding van terrorismefinanciering. Tot de voornaamste verdiensten van de Egmont Groep behoren het opstellen van een definitie voor een 'financial intelligence unit' (FIU) en het ontwerpen van een intentieverklaring (statement of purpose) en Principles for Information Exchange. Momenteel zijn wereldwijd ruim 150 FIU’s aangesloten bij de Egmont Groep. Voor de FIU-Nederland is de intensieve samenwerking op basis van de Egmont-beginselen met de FIU’s in België en Duitsland van bijzonder belang. Tussen deze FIU’s bestaan concrete (werk)afspraken en is sprake van een snelle en effectieve uitwisseling van transactie-informatie.