Internationale samenwerking

Criminelen streven naar het versluieren van opbrengsten die uit misdaad verworven zijn. Het versluieren van bijvoorbeeld drugsopbrengsten of -betalingen gebeurt in landen waar de drugs wordt geproduceerd, doorgevoerd en geconsumeerd. De besteding van de criminele opbrengst vindt daarentegen vervolgens veelal plaats in landen met een mild(er) toezichtklimaat. Witwassen van geld en de financiering van terrorisme is dan ook alleen door gezamenlijke (inter)nationale inspanningen effectief te bestrijden.

Door de FIU-Nederland wordt bewust geïnvesteerd in het onderhouden en verdiepen van internationale samenwerking met partners. Niet alleen op het gebied van operationele gegevensuitwisseling maar ook wat betreft de overdracht en uitwisseling van kennis en ervaring. De FIU-Nederland neemt deel aan internationale gremia als de Financial Action Task Force on money laundering (FATF), de Egmont Groep, het FIU.NET en in het FIU Platform binnen de Europese Unie. Daarnaast werkt de FIU-Nederland op basis van bilaterale samenwerkingsverbanden samen met buitenlandse FIU’s en opsporingsdiensten.

Interregionale samenwerking
Daarnaast werkt de FIU-Nederland in Koninkrijksverband nauw samen met haar counterparts in Aruba, Curaçao en Sint Maarten en worden kennis en expertise uitgewisseld. Met de door FIU.NET ontwikkelde techniek verbindt de FIU-Nederland op anonieme wijze haar database met die van de meldpunten ongebruikelijke transacties in de overige landen van het Koninkrijk. Op deze manier kunnen financiële sporen die door het Koninkrijk lopen nog vollediger in kaart worden gebracht zonder dat de landen van het Koninkrijk de inhoud hun databases aan elkaar prijsgeven.