Over de FIU-Nederland

De FIU-Nederland is op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES (Wwft BES) de aangewezen organisatie waar diverse dienstverleners in Caribisch Nederland ongebruikelijke transacties dienen te melden. Met haar analyses van gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU-Nederland transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat transacties verdacht zijn verklaard door het hoofd van de FIU-Nederland worden deze ter beschikking gesteld aan diverse handhavings- en opsporingsdiensten.


Positionering 

Sinds de invoering van de meldplicht in 1994, voor o.a. de banken en andere financiële instellingen, was het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) de aangewezen instantie voor het melden van de ongebruikelijke transacties. Dit meldpunt is op 1 januari 2006 samengegaan met het Bureau ter politiële ondersteuning van de Landelijke Officier van Justitie inzake de Wet MOT(BLOM) tot de Financial Intelligence Unit-Nederland.

De FIU-Nederland maakt sinds 1 januari 2013 formeel onderdeel uit van de rechtspersoon Staat der Nederlanden, maar is ze beheersmatig ondergebracht bij de politie als een zelfstandig, onafhankelijk en herkenbaar opererende entiteit. Beleidsmatig valt ze onder het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Na de staatkundige hervormingen per 10 oktober 2010 is de FIU-Nederland tevens aangewezen als de instantie waar meldplichtige dienstverleners gevestigd in Bonaire, Sint Eustatius en Saba ongebruikelijke transacties dienen te melden. Ingevolge haar Instellingsbesluit heeft de FIU-Nederland te gelden als het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, als bedoeld in artikel 3.1 Wwft BES.