Op kosten van de baas

De fraude had het echtpaar bijna een miljoen euro opgeleverd toen de man ontslag nam bij zijn werkgever. Als de meldingen van ongebruikelijke transacties niet aan FIU-Nederland waren gemeld, was het echtpaar vrijwel zeker de dans ontsprongen.

De man werkte al vijf jaar bij een grote onderneming toen hij bevorderd werd en in een positie kwam, dat hij onopgemerkt kon gaan frauderen. Gedurende twee jaar voegde hij een variëteit aan valse facturen met fake airwaybills, dubbele nummering, niet bestaande BTW nummers en verzonnen geleverde prestaties toe aan de financiële administratie van de onderneming.

Het kostte de onderzoekers van FIU-Nederland wel wat inspanningen om inzichtelijk te krijgen wat er waarschijnlijk was gebeurd. De interne fraude was op ingenieuze wijze opgezet. Door het invoeren van valse facturen werd een groot aantal betalingen aan meerdere ondernemingen verricht. Vervolgens werd geld contant van de ontvangende bankrekeningen opgenomen of doorgesluisd naar stichtingen, die zogenaamd hulpverlening in het Afrikaanse thuisland van de man verzorgde, weggesluisd. Van deze stichtingen was het echtpaar geheel of deels het bestuur waardoor zij over het vermogen van de stichtingen konden beschikken.

Bij nader onderzoek bleek het echtpaar ook enkele malen fysiek contant geld via Schiphol naar hun land van herkomst te hebben overgebracht en hadden zij de nodige moneytransfers verricht.

Het dossier werd overgedragen aan de FIOD. Rechercheurs werkten vervolgens in detail alle transacties uit en maakten op die manier de hele fraude inzichtelijk. Via de vijf gebruikte ondernemingen en twee stichtingen was in totaal 958.000 euro aan de benadeelde onderneming onttrokken. De verdachte deed dat niet alleen ten nadele van de onderneming in Nederland maar ook toen hij enige maanden bij een filiaal van de onderneming in het buitenland werkte.

Toen de FIOD de benadeelde onderneming met hun bevindingen confronteerde, bleek dat de fraude niet ontdekt was. Het bedrijf deed onmiddellijk aangifte tegen hun inmiddels vertrokken werknemer.

In 2011 werden beide echtelieden aangehouden in hun woning in Noord Holland. Begin februari 2014 volgde de veroordeling van beide echtelieden. De man kreeg voor valsheid in geschrifte, oplichting en witwassen  twee jaar gevangenisstraf waarvan een deel voorwaardelijk. Omdat zijn vrouw wist van de malversaties en willens en wetens geprofiteerd had van de criminele opbrengsten, werd zij tot een voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf veroordeeld. Omdat de benadeelde onderneming civiel beslag had laten leggen op zo'n beetje alle bezittingen van de man zag het openbaar ministerie af van een ontnemingsprocedure.

Ondanks dat de meldende financiële instellingen de transacties niet konden duiden, was het ongebruikelijke patroon van mutaties van dien aard, dat er over werd gegaan tot het melden van de transacties. Doordat er van vier verschillende meldende instellingen ongebruikelijke transacties werden ontvangen, was FIU-Nederland in staat een overzichtsanalyse te vormen en aan de opsporing aan te bieden. De meldingen hebben uiteindelijk geleid tot het ontdekken van de interne fraude en de veroordeling van de dader.