Nederland voldoet aan internationale normen tegen witwassen en financieren van terrorisme

De Nederlandse wetgeving en het beleid tegen witwassen en financieren van terrorisme voldoen aan internationaal overeengekomen regels. Dat heeft de Financial Action Task Force (FATF) bevestigd tijdens haar vergadering van 12 tot 14 februari jl. in Parijs. Minister Dijsselbloem van Financiën - mede namens zijn ambtgenoot van Veiligheid en Justitie – over deze conclusie: “Nederland werkt hard aan de bestrijding van witwassen, zoals ook benoemd in het regeerakkoord. Onze inspanningen krijgen hiermee internationale erkenning. Er is nog veel te doen, dus we zullen de strijd tegen witwassen verder blijven opvoeren.”

In 2011 signaleerde de FATF nog tekortkomingen ten aanzien van onder meer de strafbaarstelling van terrorismefinanciering, de verplichte melding van ongebruikelijke transacties en de organisatie van de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-NL). Nederland heeft daarop maatregelen genomen; in de vorm van een aanscherping van wetgeving en beleid. Zo heeft de FATF al na drie jaar vastgesteld dat de tekortkomingen voldoende zijn aangepakt. De ministeries van Financiën en Veiligheid en Justitie, het Openbaar Ministerie, toezichthouders waaronder De Nederlandsche Bank, opsporingsdiensten en de Financial Intelligence Unit-Nederland hebben hiertoe intensief samengewerkt. De private sector was betrokken door consultatie van wetsvoorstellen.

Belangrijkste aanpassingen in wetgeving en beleid

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Terrorisme Financiering (WWFT) is gewijzigd per 1 januari 2013. De tekortkomingen in de WWFT hadden onder meer betrekking op het cliëntenonderzoek dat verplicht is voor aangewezen categorieën van instellingen, waaronder banken, verzekeraars, advocaten, notarissen, makelaars en handelaren in zaken van grote waarde.

Per 1 september 2013 is terrorismefinanciering autonoom strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht. Terrorismefinanciering was voorheen strafbaar als voorbereiding van terroristische misdrijven of als deelneming aan een terroristische organisatie.

Sinds 1 januari 2013 is FIU-Nederland gepositioneerd binnen de Nationale Politie, maar maakt daar geen onderdeel van uit. Het hoofd FIU-Nederland heeft daarmee voldoende mandaat om op onafhankelijke wijze en zonder beïnvloeding zijn functie uit te oefenen. Daarnaast heeft FIU-Nederland een nieuw ICT-systeem ingevoerd. Daarmee voldoet de verwerking en analyse van de gegevens aan actuele standaarden.

FATF

De FATF is een internationale organisatie die zich bezighoudt met de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. Daartoe stelt de FATF aanbevelingen op voor wetgeving en beleid, waaraan alle aangesloten landen regelmatig worden getoetst. Bij de FATF zijn 34 landen aangesloten, waaronder de belangrijkste financiële centra, en de Europese Commissie en de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten (Gulf Cooperation Council). De FATF is opgericht in 1989 op initiatief van de G7. Nederland is lid sinds 1990.

De bevindingen van de FATF zijn beschikbaar in het “Mutual Evaluation of the Netherlands, 2nd Follow-up Report".