Mensensmokkel als familiebedrijf

De diensten van aanbieders van moneytransfers in Nederland worden vaak gebruikt om geld over te maken naar begunstigden in minder ontwikkelde landen waar de bancaire infrastructuur te kort schiet.

In deze zaak werd echter juist geld vanuit een ontwikkelingsland naar Nederland getransfereerd.

In één jaar tijd was er vijf maal een bedrag van ongeveer dezelfde omvang overgemaakt vanuit een derdewereldland, dat lange tijd door een burgeroorlog geteisterd is geweest.

De begunstigden in Nederland bleken zonder uitzondering leden van één en dezelfde familie te zijn. Betreffende familie was oorspronkelijk uit hetzelfde land afkomstig als waaruit het geld was overgemaakt.

Een ander opvallend detail was dat één van de ontvangende familieleden zelf ook één keer zo'n bedrag vanuit zijn geboorteland naar Nederland had getransfereerd.

Kennelijk was hij in die periode vanuit Nederland naar het land op en neer gereisd.

Naar maatschappelijke maatstaven van het land in kwestie waren de verzonden bedragen fors te noemen. Het ging naar verhouding elke keer om een voor dat land gangbaar jaarinkomen.

Toen een politieteam FIU-Nederland benaderde in het kader van een onderzoek naar mensensmokkel tussen het betreffende land en Nederland was een verband snel gelegd.

De transacties werden verdacht verklaard en voor nader onderzoek aan het opsporingsteam ter beschikking gesteld. De transacties leverden een bijdrage aan in- en overzicht voor het onderzoek.

Het onderzoek is nog niet zo ver, dat de hoogte van het crimineel verkregen vermogen kan worden vastgesteld. Indien een ontnemingsprocedure zal plaatsvinden zal de informatie over de ontvangen bedragen hieraan bijdragen.