Objectieve indicatoren

Voor uw type dienstverlening zijn de volgende indicatoren van toepassing:

  • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
  • Diensten als bedoeld in onderdelen a tot en met d, g, i en p tot en met w van bijlage A bij de wet

X Objectief01 Het ligt in de rede dat transacties die in verband met witwassen of financieren van terrorisme aan politie of Openbaar Ministerie worden gemeld, ook aan het meldpunt worden gemeld.

X Objectief18 Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.000 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

X Objectief21 Girale transacties van USD 5.000.000 en hoger.