Objectieve indicatoren

Voor alle indicatoren geldt:

  • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
     

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld
XA1010111: Transacties die in verband met witwassen en of met de financiering van terroristische activiteiten aan de politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties
XA1010133: Alle contante transacties die het bedrag van USD 5.600 te boven gaan waarbij de verlener van beheersdiensten direct of indirect betrokken is.

C. Transacties die zouden kunnen duiden op de financiering van terrorisme
XA1010138: Transacties waarbij als wederpartij optreedt, dan wel op andere wijze betrokken is, een natuurlijke persoon, rechtspersoon, groep of entiteit die is vermeld op een door Onze Minister van Financiën aangewezen lijst.