Meldprocedure

Bekijk hieronder alle stappen van de meldprocedure. Indien u de onderstaande stappen van het stroomschema geheel doorloopt zal uw melding goed bij de FIU-Nederland binnenkomen:

Stap 1
Bekijk hier of u meldplichtig bent.

Stap 2
Bent u geregistreerd? Vanaf mei 2011 is bij de FIU-Nederland een nieuw systeem ingevoerd voor het melden en verwerken van ongebruikelijke transacties*. Meldt u voor het eerst of heeft u sinds mei 2011 niet (meer) gemeld, dan dient u zich te registreren.

Stap 3
U vult het registratieformulier in op het meldportaal.

Stap 4
Bent u namens uw organisatie de eerste of enige persoon die zich registreert, dan dient u tevens een identificatieformulier in te vullen en een kopie van uw ID-bewijs toe te voegen aan het registratieformulier.

Als u zich als tweede of derde persoon namens een dienstverlener registreert, dient u het MeldID van uw meldende dienstverlener in te vullen in het registratieformulier. Dit MeldID kunt u opvragen bij de reeds geregistreerde gebruiker(s).  U ontvangt van de FIU-Nederland binnen 3 werkdagen een bevestiging dat u bent geregistreerd.

Stap 5
U logt in op het Meldportaal met de gebruikersnaam en het wachtwoord dat u heeft gekozen in het registratieformulier.

Stap 6
Er zijn nu twee mogelijkheden om uw melding te verzenden: u vult een meldformulier in of u meldt per XML-Meldrapport. Deze laatste methode is geschikt als u honderden tot duizenden meldingen doet.


Wij raden u aan de handleiding voor het Meldportaal uit te printen en door te lezen wanneer u voor de eerste keer op deze wijze meldt.

* Daar waar wordt gesproken over ongebruikelijke transacties, worden zowel voorgenomen als uitgevoerde transacties bedoeld.