Meer uitgaven dan inkomsten

Een politie-eenheid in een stad had geconstateerd, dat een man waarvan men wist dat hij in het verleden meerdere malen voor verduistering en oplichting opgepakt was geweest, nogal ruim in de financien zat. Hij gaf veel meer uit dan dat zijn legitieme inkomen toereikend was. De financiële recherche van de betreffende politie-eenheid boog zich over het doen en laten van de man en informeerde FIU-Nederland over hun inventariserende onderzoek. Het databestand ongebruikelijke transacties werd bekeken en één transactie bleek interessant. De man bediende zich namelijk van een stichting en via deze stichting had hij een auto ter waarde van 32.000 euro aangeschaft. Opmerkelijk daarbij was, dat namens de stichting het volledige bedrag contant was voldaan.

De transactie informatie werd na verdachtverklaring aan het onderzoeksteam overgedragen. De aankoop sloot naadloos aan bij de andere bevindingen van het onderzoek. De uitkomsten van het opsporingsonderzoek leidde tot de aanhouding van de man en een vervolging voor witwassen werd ingesteld.

Saillant detail was dat de verdachte tijdens de voorlopige hechtenis in het huis van bewaring met een prijzige Breitling horloge om zijn pols bleek rond te lopen. Dit gegeven leidde tot een extra bezoekje van een financieel rechercheur aan het huis van bewaring waarbij het horloge in beslag werd genomen.

De gemelde transactie heeft in deze zaak bijgedragen tot de onderbouwing van het onverklaarbare bezit en de omvang van het af te pakken vermogen.