Logistieke sporen van geld

 

De douane had de verdachte al een tijdje op de korrel. Hij werd verdacht van het importeren van cocaïne, die hij verborg in de holle ruimtes van antieke voorwerpen.

Toen FIU-Nederland een analyse verrichte op de verdachte en zijn directe relaties, kwamen de nodige transacties naar voren. Er kon worden vastgesteld dat de hoofdverdachte enige tijd in Zuid-Amerika had verbleven en daar geld had ontvangen vanuit Nederland. De bedragen waren niet significant en waarschijnlijk bestemd voor het dekken van logistieke kosten.

De douane observeerde het binnenkomende goederenverkeer vanuit twee landen in het zuidelijke deel van Latijns-Amerika en traceerde een container, die mogelijk met de zakelijke handel en wandel van de verdachte te maken had. Bij onderzoek in de container trof de douane vijftig kilogram cocaïne aan, inderdaad verstopt in de holle ruimtes van de handelswaar.

Naast de hoofdverdachte werden nog twee verdachten aangehouden. Eén van de verdachten kon ook worden gekoppeld aan een aantal transacties uit de eerdere analyse.

Saillant detail in deze casus is, dat de hoofdverdachte al de pensioengerechtigde leeftijd gepasseerd is. Kennelijk vond hij zijn AOW en pensioenuitkering niet toereikend.

De transactie/informatie onderbouwde contacten tussen verdachten en verblijf in het land van waaruit de cocaïne verzonden was.