Kordaat bij de geldautomaat

In oktober 2012 opende een Zuid-Europese dame een betaalrekening bij een bankfiliaal in het midden van het land. Na enkele maanden evalueerde de bank het rekeningenverloop.

Daarbij bleek, dat de rekening tot dan toe uitsluitend was gevoed met overboekingen van de Belastingdienst onder vermelding van zorgtoeslag, huurtoeslag en toeslag kinderopvang.

Ook het opnamepatroon was steeds hetzelfde. Op het moment dat er weer een bijschrijving van de Belastingdienst had plaatsgevonden werd het geld bij geldautomaten op de meest uiteenlopende plaatsen in Nederland opgenomen.

En zo was er inmiddels 14.998 euro op de rekening gecrediteerd en gedebiteerd. Na de nodige publicaties over misbruik van toeslagen vermoedde de bank toeslagfraude en meldde de transacties direct door aan FIU-Nederland.

FIU-Nederland analyseerde de melding, trof nog tientallen andere verdachte meldingen aan en stelde het geheel ter beschikking aan de FIOD waarna een onderzoek gestart kon worden en verdere uitbetalingen opgehouden konden worden.

Dankzij de meldingen kwam de toeslagfraude eerder aan het licht dan bij een nacontrole en kon het nadeel voor de gemeenschap beperkt worden.