Kinderopvangtoeslag, maar voor welk kind?

Een bankinstelling was naar aanleiding van publicaties met betrekking tot kindertoeslagfraude en eerdere bevindingen die zij zelf hadden gedaan alert op mogelijk nieuwe gevallen van deze vorm van fraude. Het gedrag van een rekeninghoudster uit een Zuidoost Europees land viel dan ook op.

De rekeninghoudster ontving al een bepaalde periode een tegemoetkoming voor kinderopvang. Het opvallende was echter dat, zodra het geld bijgeschreven was, het gehele bedrag contant werd opgenomen. Zo werd in enkele maanden tijd 13.000 euro ontvangen en opgenomen.

De bank meldde de overboekingen en opnames als ongebruikelijke transacties bij de FIU-Nederland. Die onderzocht de ongebruikelijke transacties, waarbij onder andere werd gekeken naar vermelding in de Gemeentelijk Basisadministratie (GBA). Hieruit bleek de dat de rekeninghoudster geen kinderen had. De transactie-informatie werd hierop doorgemeld aan de FIOD, om deze zaak verder in onderzoek te nemen.