Jaaroverzicht 2016 gepubliceerd

Via onderstaande link stuur ik u het jaaroverzicht van de FIU-Nederland over 2016 toe. 
De FIU-Nederland, ontving in 2016 in totaal 417.067 meldingen van ongebruikelijke transacties. Dit is onder meer te danken aan een toename in bewustwording en alertheid bij meldplichtige instellingen en de nieuw ontwikkelde themagerichte wijze van werken binnen FIU-Nederland. 
 

In 2016 heeft de FIU-Nederland ingezet op het verhogen van de kwaliteit van analyses door enerzijds de samenwerking met meldplichtige instellingen te intensiveren en anderzijds de afstemming met opsporingsdiensten en openbaar ministerie te verbeteren. Op basis van de analyses zijn vorig jaar 53.533 transacties verdacht verklaard. De totale waarde van de verdachte transacties bedroeg 4,6 miljard Euro, meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2015. In totaal werden 6.516 transactiedossiers overgedragen aan de opsporings- en inlichtingdiensten, een toename van meer dan dertig procent ten opzichte van vorig jaar. 
 

Witwassen, terrorisme en fraude 
Analyses leiden vaak tot een vermoeden van een mogelijk delict. De meest voorkomende delictssoorten waren witwassen (36 procent), financiering van terrorisme (20 procent) en fraude (17 procent). Met betrekking tot een mogelijke indicatie van financiering van terrorisme werden 4494 transacties verdacht verklaard, een verdubbeling ten opzichte van 2015. De transacties werden verwerkt in 623 dossiers en overgedragen aan opsporings- en inlichtingendiensten. Diverse dossiers leidden tot het bevriezen van tegoeden van personen, genoemd op de nationale sanctielijst. 
 

(Inter-) nationale samenwerking 
De FIU-Nederland heeft in 2016 in toenemende mate de samenwerking met relevante partners in binnen- en buitenland op het gebied van de bestrijding van witwassen en financiering van terrorisme gezocht.

Ook werd er met regelmaat door buitenlandse counterparts een beroep gedaan op de door FIU-Nederland opgebouwde expertise. Het bestrijden van witwassen en terrorismefinanciering zijn fenomenen waarbij een intensieve nationale en internationale samenwerking ook in de komende jaren noodzakelijk blijft.

In het jaarverslag vindt u gedetailleerde informatie over samenwerking, dossiers, casuistiek, statistische gegevens en andere aangelegenheden.

Met trots nodig ik u dan ook uit dit Jaaroverzicht 2016 te lezen. 


Hennie Verbeek-Kusters MA 
Hoofd FIU-Nederland