Informatie Omtrent Virtuele Valuta Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba

De afgelopen jaren zag de FIU-Nederland het aantal aan virtuele valuta gerelateerde meldingen van ongebruikelijke transacties in Nederland oplopen, waarbij het aantal daarmee verband houdende verdacht verklaarde transacties jaarlijks ongeveer verdubbelde. Omdat het fenomeen virtuele valuta relatief nieuw is en de mogelijkheid voor crimineel gebruik onderkend wordt, ontwikkelen de analysemethodieken hiervan doorlopend. 

De FIU-Nederland gaf haar meldplichtige dienstverleners in Caribisch Nederland handvaten voor onderzoek naar transacties die gerelateerd zijn aan virtuele valuta. 

Typologieën m.b.t. virtuele valuta 

Na onderzoek naar het crimineel gebruik van virtuele betaalmiddelen zijn op 15 augustus 2017 typologieën vastgesteld. Deze typologieën zijn omschreven door verschillende witwaswerkgroepen en uiteindelijk door het hoofd van de FIU-Nederland formeel vastgelegd. Wanneer een concreet geval kenmerken vertoont als opgenomen in de typologieën, kan daaraan een vermoeden van witwassen worden ontleend. Tevens bieden de typologieën handvaten voor de invulling van virtuele betaalmiddelen m.b.t. tot witwassen. De typologieën zijn te raadplegen via de volgende link.

Red flags 

De FIU-Nederland participeert binnen diverse werkgroepen en samenwerkingsverbanden, waar verschillende red flags zijn opgesteld en deelt deze met haar dienstverleners. De red flags dienen als handvatten en zijn niet op zichzelf staand. De bijgevoegde red flags zijn ook niet limitatief bedoeld. De documenten zijn bedoeld om organisaties te helpen bewust te worden van het witwaspotentieel dat verbonden is aan virtuele valuta’s. Daarnaast wordt met de gedeelde documenten beoogd een handvat te bieden voor onderzoek naar transacties die gerelateerd zijn aan virtuele valuta.