Illegale wietteelt

In een omvangrijk onderzoek naar een criminele organisatie, die zich op grote schaal bezig hield met het telen van cannabis, achterhaalde het opsporingsteam meerdere kwekerijen in het westen van Nederland. De organisatie was professioneel opgezet, huurde teeltlocaties van tuinders, schermde met legitieme planten hun illegale teelt af en gebruikte officieel ingeschreven agrarische ondernemingen als dekmantel. 

Alle bijzonderheden van de organisatoren en 'plukkers' uit Zuid-Europese landen werden in kaart gebracht en FIU-Nederland werd gevraagd een onderzoek in hun database in te stellen.

Uiteindelijk leidde de analyse tot de identificatie van negenendertig, aan de organisatie te relateren, ongebruikelijke transacties met een totale waarde van bijna 100.000 euro.

In verhouding tot de totale omzet was dit weliswaar niet veel, maar door de transacties konden nieuwe relaties worden ontdekt, alsook een mogelijk afzetgebied in het buitenland. Dit doordat er onder andere Engelse ponden waren omgewisseld. Alle transactie-informatie werd aan het onderzoeksteam ter beschikking gesteld en kon zodoende een waardevolle bijdrage leveren voor de sturing van het onderzoek.