Ik vertrek...

Al enige tijd is op televisie het programma 'Ik vertrek' te zien. Met de camera worden mensen gevolgd, die Nederland voor gezien houden, op weg naar hun nieuwe bestaan in het buitenland.

Dat programma heeft wellicht een hennepkweker op een idee gebracht. In het najaar van 2012 kwam de politie op het spoor van zijn activiteiten en deed een inval in zijn woning, waarbij een in vol bedrijf zijnde hennepkwekerij werd aangetroffen. Bij de doorzoeking werden naast documentatie van een spaarrekening met een saldo van een kleine ton aan euro's, ook bepaalde vergunningen uit een Latijns-Amerikaans land aangetroffen.

Uit die vergunningen bleek, dat de verdachte met zijn gezin drukdoende was met voorbereidingen om met zijn gezin naar het land in kwestie te emigreren. Het vermoeden rees dan ook, dat de verdachte opbrengsten uit zijn illegale handel in Zuid-Amerika had geïnvesteerd. Het onderzoeksteam vroeg om die reden FIU-Nederland of er

grensoverschrijdende transacties over de verdachte en directe gezinsleden gemeld waren.

Het gezin werd in kaart gebracht en het FIU-databestand geraadpleegd. Daarbij bleek de verdachte met enkele moneytranfers ruim 17.000 euro naar het betreffende land in Zuid-Amerika getransfereerd te hebben.

En de begunstigde was..... zijn eigen echtgenote. Hierdoor werd het vermoeden van het team versterkt en is het financiële onderzoek zich gaan richten bezit van de verdachte in het betreffend land.

De door de meldende instelling aangeleverde transacties gaven het onderzoeksteam inzicht in transacties, waarvoor de verdachte een plausibele uitleg zal moeten geven. Dit in relatie tot zijn legitieme inkomen. Bovendien leverden de transacties de indicatie dat nader onderzoek naar bezit van de verdachte en diens echtgenote in Zuid Amerika onontbeerlijk was.