Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, (Kandidaat)Notarissen, Belastingadviseurs, Accountants en Bemiddelaars in onroerende zaken

  • als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
  • geven van advies of het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:

1°.het aan- of verkopen van onroerende zaken;

2°.het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele
              metalen, edelstenen of andere waarden;

3°.het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen
              of soortgelijke lichamen;

4°.het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;

  • optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep.

There is currently no content classified with this term.

Subscribe to RSS - Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, (Kandidaat)Notarissen, Belastingadviseurs, Accountants en Bemiddelaars in onroerende zaken