Grensoverschrijdend succes van melders, FIU's, politie en justitie

Op 6 december 2012 werd een bedrag van 50.000 euro giraal op een zakelijke bankrekening bij een bankinstelling in Hongarije bijgeschreven. De volgende ochtend stond een gemachtigde van de rekening bij de bank op de stoep en nam 23.000 euro in contanten op. Mede door een meegezonden attendering van de verzendende Nederlandse bank dat er mogelijk wat met de transactie zou kunnen zijn, vertrouwdde de Hongaarse bank het niet en informeerde de FIU van Hongarije over de transacties.

FIU Hongarije maakte direct gebruik van haar bevoegdheid om het saldo van de bankrekening tijdelijk te bevriezen, waardoor er niet alleen geen geld meer overgemaakt of bij een balie afgehaald kon worden, en blokkeerde daarmee ook de aan de rekening gelieerde bankpassen zodat ook pinnen niet meer mogelijk was.

Na het eerste onderzoek door de FIU Hongarije, vroeg zij de FIU-Nederland met spoed  de overboeking vanuit Nederland te onderzoeken. Dezelfde dag nog stelde de FIU-Nederland vast dat het om phishing ging en dat door de frauduleuze overboeking een bedrijf in Gouda het slachtoffer was geworden.

FIU-Nederland nam direct contact op met politie Hollands Midden om te trachten nog voor de afloop van de bevriezingsbevoegdheid van Hongarije, te weten de volgende ochtend om 08.00 uur, het saldo zeker te stellen.

Enkele uren na het eerste contact verzorgde de financieel economische recherche van politie Hollands Midden na overleg met het Openbaar Ministerie een rechtshulpverzoek aan de Hongaarse justitiële autoriteiten om te zorgen dat het saldo van de bankrekening in beslag genomen zou worden. In Hongarije kon dit daarom ook op tijd gebeuren, waardoor 27.000 euro buiten bereik van de fraudeurs werd gebracht.

Door de oplettendheid van de betrokken banken en de samenwerking tussen de FIU's enerzijds en de opsporingsautoriteiten in beide landen anderzijds kon met deze snelle actie het merendeel van de criminele opbrengst in beslag worden genomen. Wanneer ieder afzonderlijk had moeten acteren, waren de Oekraïense en Hongaarse fraudeurs in staat geweest om voortijdig al het geld weg te nemen.  Het onderzoek naar de fraudeurs zelf vindt in Hongarije plaats.