Geld, illegale bankier en vuurwapens

Vorige week verrichtte eenheden van de Landelijke Recherche en de FIOD invallen in meer dan tien locaties in en rond Rotterdam. In de landelijke pers werd er de nodige aandacht aan besteed.

Na een opsporingsonderzoek van vele maanden naar onder andere de handel in verschillende soorten verdovende middelen, ondergronds bankieren en witwassen van crimineel geld, werd tijdens een omvangrijke actie overgegaan tot aanhouding van zes verdachten en vonden vele doorzoekingen van woningen en bedrijven plaats.

Bij de actie werden pistolen en mitrailleurs, tonnen aan contant geld, een serie dure horloges en de nodige andere zaken inbeslaggenomen.

Gedurende het opsporingsonderzoek voorafgaand aan de acties werd op verzoek van het openbaar ministerie door FIU-Nederland een uitgebreide analyse in haar databases uitgevoerd.

Op basis van de daarin aanwezige gemelde ongebruikelijke transactie informatie, werden vier dossiers met een groot aantal financiele handelingen opgemaakt.

Eén dossier leidde tot het toevoegen van een locatie waar op de actiedag een inval noodzakelijk zou zijn.

Aan de hand van de transactiebeelden konden de onderzoeksteams informatie aangereikt krijgen over een vijftigtal contante aankopen van voertuigen en over legale exportactiviteiten van goederen, die wellicht met illegale funding waren gefinancierd. Daarnaast konden meer dan tweehonderd moneytransfers naar landen met een 'verhoogd drugsrisico' verdacht worden verklaard en werden een aantal wisselingen van kleine naar grote coupures Euro aan de organisatie gelinkt.

De transactieanalyses droegen bij aan de voorbereiding en uitvoering van de opsporingsactie en zijn beschikbaar voor de procedure tot afpakken van het crimineel verkregen vermogen.