Geconserveerde bankbiljetten

Vier gemelde money transfers naar Thailand en de Nederlandse Antillen en een melding van de aankoop van twee contant afgerekende auto's leidden tot nader onderzoek bij de FIU-Nederland. Tijdens dit onderzoek werd vastgesteld dat de man die de transacties had uitgevoerd eerder met de politie in aanraking was geweest. Hij bleek twee jaar eerder te zijn aangehouden in verband met de handel in soft drugs. Omdat een legale bron van inkomsten de gemelde transacties niet kon onderbouwen, rees het vermoeden dat de man wellicht zijn oude professie van illegale wietteler en -handelaar weer opgepakt had of dat hij kennelijk nog over zijn vroegere criminele opbrengsten beschikte. 

Overigens bleek dat één van de aangekochte auto's bij aankoop op naam van een vrouw was gesteld. Deze vrouw bleek samen met de man een kind te hebben. De relatie was dus snel gelegd. Voldoende voor de FIU-nederland om de transacties verdacht te verklaren en deze aan de politie ter beschikking te stellen.

De politie startte mede op basis van de verstrekte transactie informatie een rechercheonderzoek. Gekozen werd om het onderzoek niet op de verdovende middelen te richten maar op de financiën. Oftewel, om te proberen de eerder veroordeelde man te raken in zijn portemonnee. Het onderzoek richtte zich zowel op het ontnemen van zijn criminele vermogen als ook op het strafbare feit witwassen.

Het onderzoek leidde tot voldoende bevindingen om in de herfst van 2012 de man voor witwassen aan te houden en drie invallen in zijn huis en bedrijf te doen. En niet zonder succes. Er werden naast twee Mercedes-Benz personenauto's en een speedboot ook dure voorwerpen als Rolex horloges, sieraden en exclusieve audio/video apparatuur in beslaggenomen. Als klap op de vuurpijl trof het rechercheteam ruim 700.000 euro in contanten aan. Het geld was op een dusdanige wijze verpakt, dat het voor een langdurige opslag geschikt was gemaakt.

Het wordt voor de verdachte tijdens de komende rechtszaak nog lastig om een aannemelijke verklaring voor het bij hem inbeslaggenomen bezit af te leggen. De verwachting is dan ook gerechtvaardigd dat hij zijn crimineel verdiende geld en goederen kwijt zal raken. De gemelde ongebruikelijke transacties hebben in deze zaak rechtstreeks geleid tot inbeslagname van het vermogen.