Fraude met gemeenschapsgeld

Het viel de bank op dat door een rekeninghoudster vanaf een betaalrekening frequent flinke bedragen contant opgenomen werden. Onderzoek van de bank leerde dat er flinke bedragen op de rekening werden bijgeschreven, allen afkomstig van de Belastingdienst met als omschrijving: teruggaaf kinderopvang.

Naast de contante opnames was ook te zien dat de rekeninghoudster een liefhebster was van winkelen en casinobezoek. Het beeld van het rekeningenverloop was niet verklaarbaar. Reden voor de bank om hun cliënt te benaderen met de vraag waarom zij zoveel contant op nam. Een afdoend antwoord bleef uit.

De bank meldde de transacties door aan de FIU-Nederland. Al snel kon worden vastgesteld dat er sprake was van fraude. De rekeninghoudster had namelijk twee kinderen en het aantal aangevraagde en vervolgens vergoedde kinderopvanguren was zo veel, dat beide kinderen schijnbaar meer dan 24 uur per etmaal in de kinderopvang verbleven. Een overduidelijk geval van fraude dus. Het dossier werd verdacht verklaard en voor strafrechtelijk onderzoek aan de FIOD overgedragen.

De vrouw is inmiddels veroordeeld. Van de tienduizenden onterecht geïnde euro's werd vrijwel niets meer in haar bezit aangetroffen. Door de transactiemeldingen werd de fraude eerder ontdekt, waardoor een verdere schade voor de overheid voorkomen kon worden. Ook droeg het transactiebeeld van de verdachte bij aan de bewijsvergaring in het strafrechtelijke onderzoek.