Eerlijkheid duurt het langst

Zijn winkelactiviteiten liepen niet goed. Met moeite hield hij het hoofd twee en een half jaar lang boven water maar toen viel het doek. Leveranciers konden fluiten naar betaling van geleverde goederen en de nog te uitstaande belastingen werden evenmin voldaan.

Ogenschijnlijk leek er destijds bij de failliete winkelier en zijn echtgenote niets meer te halen.

Echter, in 2012 werd een aantal ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland gemeld. Tijdens één van de analyses achterhaalde een FIU-medewerker, dat de transacties niet te rijmen waren met het 'lege' faillissement van enkele jaren er voor. Kennelijk had de man een vermogen in contanten buiten bereik van schuldeisers en fiscus gehouden, want hij stortte cash plotseling voor meer dan honderdduizend euro op een bankrekening. Dit verhield zich niet met de financiële situatie waar de voormalige winkelier volgens verifieerbare informatie in verkeerde. 

Reden genoeg om op basis van de gemelde transacties alsnog een onderzoek naar faillissementsfraude tegen de man te beginnen. De transacties werden verdacht verklaard en ter beschikking gesteld van de opsporingsinstanties. Zonder de meldingen van de transacties, was dit niet of pas veel later aan het licht gekomen.