Door de gulden tegen de lamp

Dit jaar zou de Nederlandse gulden, als het nog een geldig betaalmiddel was geweest, een jubileum hebben gevierd. Tweehonderd jaar geleden werd het eerste Nederlandse guldenbiljet uitgegeven. Maar helaas, er valt niets te vieren omdat op 1 januari 2002 de gulden werd vervangen door de Euro.

En toch zijn er tot op de dag van vandaag, twaalf jaar na dato, nog veel guldenbiljetten in het bezit van particulieren.

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft vastgesteld, dat er nog voor bijna een half miljard euro aan guldens niet is omgewisseld. Diezelfde DNB is de enige instelling waar men nog guldenbiljetten om kan wisselen naar euro's. En dat zal zo tot 2032 blijven. Anno 2014 wordt er bij DNB voor een half miljoen euro aan guldenbankbiljetten ter omwisseling aangeboden. En omdat DNB onder de Wwft valt, melden zij haar ongebruikelijke omwisseltransacties aan FIU-Nederland.

Zo meldde DNB ook een guldentransactie van een dame. Zij kwam met ruim 90.000 gulden bij de Nederlandsche Bank aan het loket en wilde dit voor euro's omwisselen. Om het giraal te kunnen innen gaf zij de bankrekening van haar 71-jarige grootvader op. En zo werd het tegenbedrag in euro overgemaakt naar de bankrekening van een niets vermoedende opa. 

Het door de vrouw aan DNB vertelde verhaal over de herkomst vertoonde dermate ongerijmdheden, dat de opsporing besloot een onderzoek in te stellen. Uiteindelijk leidde dit tot verhoor van de vrouw. De vrouw bleek te beschikken over een bankpas en pincode van de rekening van opa en door opnames bij geldautomaten en pinbetalingen in winkels had zij kans gezien het gehele omgewisselde bedrag weer op te nemen.

In april 2014 stond zij voor de rechtbank en bevestigde hetgeen ze bij de recherche verklaard had. Daar had zij verklaard, dat een vriend haar hulp had ingeroepen om de guldens om te wisselen. Hij had haar verteld, dat het om voor de Belastingdienst verzwegen inkomsten uit een vroeger bedrijf betrof. Omdat hij problemen met de Belastingdienst voorzag vroeg hij haar om hulp. De vrouw stemde er mee in waarna zij de omwisseling en de opnames uitvoerde.

Ze hield vol dat zij dacht dat het inderdaad om fiscaal verzwegen geld was gegaan. Haar hele verhaal werd door de rechtbank ongeloofwaardig geacht. Daarbij kwam nog eens, dat vastgesteld kon worden dat het geld afkomstig was geweest uit in de jaren negentig door de vriend gepleegde misdrijven.

De vrouw werd dan ook schuldig bevonden aan witwassen en kreeg, gezien de omvang van het delict en het feit dat zij nog geen strafblad had, een werkstraf van 120 uur opgelegd.

FIU-Nederland onderzoekt nog elk jaar een aantal omwisselingen van guldens naar euro en meldt deze door als er een vermoeden ontstaat dat het geld mogelijk van misdrijf afkomstig is.