Subjectieve indicatoren

Voor alle indicatoren geldt:

  • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.
     

II. Melding verplicht indien de meldingsplichtige oordeelt dat de volgende situaties van toepassing zijn (subjectieve indicatoren):

A. Vermoedelijke witwas transacties of financiering van terrorisme
XV0510211: Transacties waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat ze verband kunnen houden met witwassen of financiering van terrorisme.

B. Ontduiken grensbedrag
XV0310231: Voorkeur van de cliënt voor transacties onder het grensbedrag waarbij aanleiding is om te veronderstellen dat deze daarmee melding wil voorkomen.

C. Transacties waarbij onroerende zaken zijn betrokken
XV1010241: Transacties die voldoen aan een of meer van de volgende indicatoren:

a. de eigendom van de onroerende zaak is niet transparant;

b. bij de aan- of verkoop van een onroerende zaak wordt het verzoek gedaan om een taxatiewaarde vast te stellen die sterk afwijkt van de werkelijke waarde;

c. de koopsom wijkt sterk af van de normale marktontwikkelingen;

d. bij ABC-transacties is een niet-draagkrachtige partij betrokken of de koopsommen wisselen sterk;

e. er is sprake van onduidelijkheid over de financiering of de financieringsovereenkomst.