Objectieve indicatoren

Voor alle indicatoren geldt:

  • voor alle genoemde bedragen geldt: US dollar of de tegenwaarde daarvan in vreemde valuta.

 

I. Melding verplicht (objectieve indicatoren):

A. Transacties die aan politie of justitie worden gemeld
XV1010111: Transacties die in verband met witwassen of met de financiering van terrorisme aan politie of justitie worden gemeld, moeten ook aan het Meldpunt worden gemeld.

B. Contante transacties
XV1010134: Transacties waarbij USD 11.000 of meer wordt betaald aan of door tussenkomst van beroepsbeoefenaren in contanten, met cheques aan toonder of soortgelijke betaalmiddelen.