Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, (Kandidaat)Notarissen, Belastingadviseurs, Accountants en Bemiddelaars in onroerende zaken

Zaken die volgens de Wwft-BES vallen onder de activiteiten van Vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de Onafhankelijke Juridische Adviseurs, Advocaten, (Kandidaat)Notarissen, Belastingadviseurs, Accountants en Bemiddelaars in onroerende zaken (makelaars) zijn: 

  • Het als tussenpersoon optreden ter zake van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen;
  • Geven van advies of het verlenen van bijstand door de natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap, die als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, accountant, belastingadviseur, dan wel als deskundige op juridisch, fiscaal of administratief gebied, dan wel in de uitvoering van een gelijksoortig juridisch beroep of bedrijf zelfstandig onafhankelijk beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verricht, bij:

1°. Het aan- of verkopen van onroerende zaken;

2°. Het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele
              metalen, edelstenen of andere waarden;

3°. Het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen
              of soortgelijke lichamen;

4°. Het aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen;

  • Optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie door een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vennootschap als advocaat, notaris of kandidaat-notaris, dan wel in de uitoefening van een gelijksoortig juridisch beroep.
     

Objectieve en subjectieve indicatoren zijn van toepassing op vrije Beroepsbeoefenaren, t.w. de onafhankelijke juridische adviseurs, advocaten, (kandidaat)notarissen, belastingadviseurs, accountants en bemiddelaars in onroerende zaken.